ADL op afspraak

Voor wie?

Budgethouder:

Een PAB is een budget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) je geeft om je assistentie te organiseren en te financieren.

Vandaar dat jij (of jouw wettelijke vertegenwoordiger) in dat geval budgethouder genoemd wordt.

Een commissie van deskundigen bepaalt de hoogte van het budget. Ze houdt hierbij rekening met jouw noden en behoeften. Die zijn onder meer afhankelijk van de aard en de ernst van je handicap, en van je leefsituatie.

Personen met een fysieke beperking die een PAB ter beschikking hebben en binnen een werkbare afstand van één van de clusters wonen, kunnen beroep doen op onze assistentie.

De modaliteiten van uw specifieke ondersteuningsvragen worden vastgelegd in een aannemings-overeenkomst.